Tối ưu địa chỉ Website!

Chào mừng bạn đến với On.com.vn! Bạn có địa chỉ URL dài chia sẻ cho bạn bè của bạn? Nhập bất kỳ URL, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một URL ngắn và độc đáo mà bạn có thể chia sẻ. Đã qua rồi những ngày mà bạn cần gửi email cho mọi người liên kết dài phức tạp, bạn chia sẻ các liên kết đơn giản và dễ nhớ.