Phát triển API

API: http://on.com.vn/api.php?url=http://raovat.nhadat.vn/

Tối ưu: http://on.com.vn/56567